<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Hi-Lang

Bila saya pergi
Saya tak menoleh

Saya tak tingalkan kesan
Saya tak merindu
Saya tak bersisa

Saya pergi...di dalam hanyut
bersama....memeluk hilang

“Hi-Lang”

 1. Blogger Mr NAEmnzr Says:

  en megat...sy cuba memahapi,
  tapi mungkin agar sukar.
  hmm..

 2. Blogger Muhammad Says:

  nae -

  ada mata lihat
  ada mulut baca

  itu sudah lebih dari memadai
  :)

 3. Blogger angel_blister Says:

  mungkinkah cukup hanya utk sekadar melihat dan membaca?

  hilang rasanya
  hilang keinginan sebenarnya...

  tanpa itu hambarlah segalanya...

  tidak begitu?

 4. Blogger alhariesz Says:

  kamu pergi terlalu lama...

  hilang dalam noktah, berhenti dalam koma...

 5. Blogger Nabil Aizat Abdul Rahman Says:

  dalam kot maksud

 6. Blogger syaf Says:

  Salam..Hello..not bad kamu nyer blog
  anyway jom terjah blog aku..
  pasti x menyesal punye..garenti...heheh :)

  http://daniel-syaf7788.blogspot.com/

 7. Blogger Muhammad Says:

  angel - Orang boleh lihat dan simpati. Tapi...yang nyatanya...kita saja yang tahu. tak begitu ??

  alhariez - ya...mmg lama. Me cari semula diri ini. Terlalu lama dalam tarian kota ini , buat me lupa.....siapa me yg sebenarnya.

  harap me jumpa ...kebenaran itu.

  Nabil - tak lah....tak dalam. Cetek lagi jernih utk difahami.
  :)

  syaf - Hai ..salam berkenalan.
  yeap...menarik blog kamu.
  mengekek me ketawa...( baru lihat sepintas lalu tu..)

  :)

 8. Blogger angel_blister Says:

  betul.. semua yg ada itu hanya kita yg tau.. masing- masing punya interpretasi sendiri.. sama atau tidak, itu tiada dalam persoalan. kerana apa yg penting adalah kepuasan sendiri dalam mencari sebuah pelengkap dlm dunia ini...

 9. Blogger hafizzuan Says:

  kalau xnak hilang,peluk erat2..

 10. Blogger husna Says:

  boleh saya bertanya?
  kenapa menggunakan saya, tidak aku?

 11. Blogger a.z.n.e.e Says:

  sabar aje.. it's part of life..

  rezeki itu akan datang jugak.. lambat atau cepat sahaja..

 12. Blogger Muhammad Says:

  angel - me tak cari kesempurnaan..me cuma berjalan dan menilai..itu sahaja
  :P

  hafiz - lemas lah kene peluk2 nieh..hohooho

  husna - me rasa , aku itu terlalu kasar bahasanya. Saya itu amat " lembut dan berbudi " bunyinya.

  aznee - wah...tu lah , harap me tak lupa diri lagi. Bila rejeki datang melimpah ruah...

  :)