<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Cantik Tapi Kosong

Cantik Tapi Kosong
Cat Minyak Diatas Kertas  [2002]

Ketika Tahun bernombor 2002 : Aku duduk di dalam bus. Sedang merenung kosong alam di luar. Perasaan aku amat kosong ketika itu. Aku tak berfikir apa-apa. Selain melihat , bukit bukau yang di penuhi dengan kebun kelapa sawit....langit pula kelam dan sayu dengan mendung. Aku kosong - dan aku tertanya-tanya. Apakah perasaan itu mampu dilakar ??.Mampu dirakam ?? .Mampu diterjemahkan.. dalam apa jua bentuk media yang difahami manusia ?? .Sampai di rumah. Aku pertahankan kekosongan itu.Aku biar ianya mekar di hati .Aku tergiang orang bercakap2. Tentang satu falsafah lama yang memberitahu ;

Kekosongan itu mencipta - Seperti pasu yang bersepuh emas...cantik di luar , tapi terbina kosong di dalam .Kekosongan di dalam pasu itulah yang memberinya bentuk. Kekosongan itu jadi tulang yg memberi nyawa. Kosong bukanlah kosong...tapi kosong ada " SIFATNYA " .

Aku capai setiub cat minyak. Aku terus memicit nya hingga tersembur isinya. Aku biar warna-warna itu berbaur. Hijau , merah , kuning , biru , putih..semuanya bertimpa-timpa antara satu sama lain. Aku melawan hukum sudut. Aku berperang dengan realiti. Atas langit..bawah bumi , semuanya jadi terlalu mudah. Kembali kepada asas. Ideologi mudah dunia roman. Yang Syurga Zeus di Atas - Neraka Hades di bawah... Dan ianya masih berakar umbi dalam pemikiran dunia melayu. Bukankah ini gaya kita masa kecil. Dunia ini terpisah oleh cuma satu garisan. Padang rumput bumi di bawah. Langit di atas. Matahari sebelah kiri ... bulan sebelah kanan. Bukit 2 ditengah..kadang2 matahari suka naik terbit di tengah2. Tapi itulah.....cara anak2 kita. Suka sangat dengan bukit2 ini.

Tapi walau dalam keanakan dan kejahilan. Aku tak suka mahu menipu. Aku cuma " Kosong " . ( ketika ini , aku tak tahu pun..bagaimana mahu melarutkan sebatian cat minyak - malah tak kenal pun , apa itu canvas ). Aku hanya lihat.....langit selalu hanya biru ( walau senja...langit tak biru ) , Bumi selalu hijau ( walau bumi sedang mengontang ). Aku hanya mahu bermain-main.


Lihat apa yang aku mampu lakukan. dan inilah hasilnya..bila aku tunjukan pada seorang kawan.Dia cuma bercakap :


" Cantik....tapi kosong "

“Cantik Tapi Kosong”

 1. Blogger Moja Amin™ Says:

  Van Gogh-ish painting, right? Not a pro, tapi I love Van Gogh's masterpiece pretty much!

  :))

 2. Anonymous Anonymous Says:

  saya suka melayari blog anda.saya buta seni taoi saya suka seni.....

  "cantik tapi kosong"

  mungkin jiwa anda "kosong" masa melahirkan karya ini...

  kagum setiap hasil anda

  teruskan usaha anda

 3. Blogger alhariesz Says:

  2002 - "Cantik Tapi Kosong"....katanya
  2009 - Tengok saje Slide di sebelah...KINI, mesej setiap karya megat memenuhi setiap ruang, lorong-lorong gelap dan sunyi serta segenap celah hati audiens yang 'awe & admire'...itu bukti kamu faham bhw yang KOSONG bisa saja jadi SEGUNUNG...

  Michaelangelo & Picasso juga mula dengan melakar kosong bukan? ;)

 4. Blogger sYukCurZ Says:

  saya kagum ng bakat anda. setiap lukisan penuh dengan xpresi dan philosophy. paling saya suka Hati waja, pudar bulan, black boy, dan Mr. Ifad. sesuai dengan lagu2 background anda. semuanya menyentuh jiwa. gud luck bro. ketengahkan karya anda ke mata dunia.