<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

P.e.k.a.s.am

Aku suka rantai ini.Sudah hampir 3 bulan aku jadi pemiliknya. Ada design rupa yang simple dan kemas.Lihatlah anak rantainya yang mudah ukirannya...membentuk tubuh seekor ikan.Aku lupa-lupa ingat di mana aku membelinya. Yang nyata aku lupa sangat-sangat berapa pula harganya.


Owh ya,aku sudah teringat...yang aku tak pernah memakai rantai ini , walau sekalipun.

“P.e.k.a.s.am”

 1. Blogger Moja Amin™ Says:

  aku rasa, blog ini awesome.
  :D

 2. Blogger jejaka anggun Says:

  tahukah anda bahawa rantai ikan tuh lambang kristianiti?

 3. Blogger Muhammad Says:

  Moja - salam , terima kasih sebab sudi melawat. :)

  Shaz - yeah , me tahu. Tapi jika dilihat pada sisi yang lain. Ikan juga adalah simbol , bagi banyak agama duniawi.

 4. Blogger Afeeqa Says:

  unik!
  try la pakai nanti. :)

 5. Blogger Moja Amin™ Says:

  Hahaha. Aku tido pagi tadi sambil blog ini terbuka. Them songs you put are so soothing. Macam lullaby, walau sepatah haram aku tak faham.

  Dan aku perasan, lukisan anda ada iras2 karya kahlil gibran. I'm a fan!

 6. Blogger edzlin007 Says:

  ooh mengapa tak pakai?

 7. Blogger Muhammad Says:

  afeeqa - yeap , me dah pakai dah tadi..hohoho , nice wohhh.

  moja - cuba u google . Maknya amat indah tau.
  Terima kasih utk kata2 itu , ya mungkin ada sedikit kebetulan di situ.

  edzlin - entah. dah beli then lupa kot nak pakai.

 8. Blogger Moja Amin™ Says:

  Muhammad, ak rasa ko berbakat gila. Sebab selalunya ak tengok lukisan2 macam ni dalam karya2 tokoh yang aku gila2 kan especially gibran. tiba2 nampak sorang anak melayu boleh buat macam ni. keep it up weh! ak suka karya ko tahap maksima. serius. ak rasa nak frame je satu2. hahaha!

 9. Anonymous Anonymous Says:

  setuju dengan moja. i know nothing about arts but i know they r NICE and i like it very much ~*~

 10. Blogger alhariesz Says:

  cara kamu shoot, seolah-olah...

  'ikan sudah terkena umpan, tersangkut pada kail, bakal jadi santapan'....

  nice...