<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Mata Di Jendela - 1977

Di Dalam hidup ini merasa untung.Sudah untung bertuah pula.Kalau tidak tentu rugi.Sudah rugi celaka pula.Mengapa sebabnya?.Inilah persoalan yang aku fikirkan : mengapa aku tidak berasa untung ??.


~Bab 1 Muka 1 Perenggan 1.

Aku suka buku ini.Teramat suka,hingga pernah sekali.Aku membacakan satu bab buku ini kepada seorang teman yang datang bertandang ke rumah.Sehinggakan abah aku , yang melintas lalu di pintu bilik. Berasa amat pelik . Melihat anak terunanya membacakan isi buku ini,pada kawan yang tekun baring di sebelah.Mungkin dia ingat,aku sudah mahu jadi penglipur lara.Hahahahaa,itu cerita lama.Cerita ketika aku belum pun berusia 20 tahun.

Aku tak tahu kenapa,aku suka buku ini.Adakah kerna isinya ??.Mungkin juga,kerana aku suka bagaimana buku ini dikarang cantik perjalanan ceritanya.Ayat-ayatnya tulus dan lurus.Tiada ketakutan untuk mengatakan apa yang harus di katakan.
Tapi walau jalan ceritanya memikat hati aku. Kenapa aku berhenti membaca di muka surat yang ke-99 ??
 

Sudah hampir 9 tahun berlalu,dari hari pertama aku membaca muka pertama.Tapi aku masih tidak menghabiskan bacaan.Mungkin aku bosan ??.Mungkin aku sibuk ??.

“Mata Di Jendela - 1977”

 1. Blogger edzlin007 Says:

  pernah baca buku ini, tapi dah kurang ingat isinya. kena balik cari ni.

 2. Blogger Muhammad Says:

  eh..me ada
  nak pinjam ??

 3. Blogger alhariesz Says:

  macam mane gaknye kesudahannya?

  paling suka 'Anak Bumi Tercinta' karya Fatimah Busu....ntah dah bape kali khatam....