<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Apa yang lagi jernih dari air ??

Tiada buku manual
Tiada jaminan
Tiada pemulangan semula
Tiada tempoh cuba selama 30 hari
~
~
" Kasih Sayang Aku,akan jadi bateri utk menjana kamu "

“Apa yang lagi jernih dari air ??”

 1. Blogger I am Karl Says:

  dan bateri itu perlu di charge selalu

  tuk memastikan kasih sayang yg diberi berkualiti

  erk???????

 2. Blogger Muhammad Says:

  karl - yeap , kasih sayang itu harus sentiasa mengalir.

 3. Blogger Afeeqa Says:

  kasih syg pada anak buah bagaikan syg pd anak sendiri.

  xsabar nak ank buah i ada rambut semula. nnt boleh buat rambut pacak mcm muchie.

 4. Blogger Azraf Says:

  nak je cubit pp dia..huhu
  bleh ek megat...hoho..

 5. Blogger edzlin007 Says:

  muchie sangat comel...(udah berapa kali ku taip "comel" ya)

 6. Blogger Muhammad Says:

  afeeqa - jangan bimbang, sekejap jerk maa berlalu. Me tgk muchie kejap jrk dah besau..hohohoho.

  Azraf - errr..cubit jerk. But jangan kuat2 , itu mendera namanya.

  Edzlin - yeap , macam pau gebu !!!

 7. Blogger hafizzuan Says:

  sapa tue..? chumel bangat..nak cium haha

  yeap..setuju like d others..kasih sayang..!!

 8. Blogger husna Says:

  comelnya! muka muchie serupa kamu ja..

 9. Anonymous Anonymous Says:

  asyik gambo anak jer, gambo maknyer x nak publishkan jugak ker?

 10. Blogger Muhammad Says:

  hafizzuan - itu anak buah gue. Muchie nama dia. hohoho..comel kan.

  husna - serupa me ?? owh..me pun ada harap , utk ada anak secomel muchie.

  anon - mak dia dah famous . Tak perlu pendedahan ..hohohoho