<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tidurlah Storyteller Ku - Biar kami pula Bercerita

Salam
Akak..
Me janji. Me akan jadi insan hebat....macam yang akak cakapkan dulu. Me akan ingat setiap ingatan bersama , di dalam perkenalan singkat kita selama ini. Dan kata-kata....yang hanya kita saja mengerti itu, akan terpahat kukuh di memori me. Hanya DIA sahaja yang tahu. Bagaimana me sangat-sangat rindu utk mendengar lagi..." Akak Bercerita " 

Lihatlah......ini hati me, yang pernah tangan akak sapa mesra. Dan sekarang..ianya meretak serpih pecah. Namun..jangan ada gusar , kerna ianya adalah alami. Hanya sementara cuma. Sampai ketika, ianya akan dirawat masa. Ingat lagi ...me pernah bersuara " Kematian itu adalah Indah ". Dan ketawa - pasti akan jadi penawar paling sempurna.

Akak..
Walau akak tiada lagi disini
. Me akan cuba meyambung bacaan di perenggan yang berikutnya. Mungkin tak selancar mana. Biar me gagap bersuara - Pelat dalam menyebut kata - atau melangar semua tanda baca. Tetapi legasi ini, tak patut berhenti di sini , kan.

Kerna kita sama semua sama...tetap adalah :

" SI PENGALUN CERITA "


:-)

Al-fatehah

“Tidurlah Storyteller Ku - Biar kami pula Bercerita”

 1. Blogger Ajami Hashim Says:

  ya! kita akan teruskan legasi itu!

 2. Blogger *ayu* Says:

  al-fatihah....  insan yang disayangi ramai..selalunya lebih disayangi Allah...

 3. Blogger Mr NAEmnzr Says:

  tarian bahasa kamu sgt indah en megat.

  Al-Fatihah,
  moga rohnya dicucuri rahmat.
  ramai yg merindu.

 4. Blogger alhariesz Says:

  gamil jiddan...alhamdulillah, quumta ya akhi....barakallahu fiik...

  kamu sudah bangkit...baguslah. jadilah penyambung legasinya ye...

  menjadi kesinambungan kepada si Penglipurlara....

  JANGAN BIAR MAGIS ITU TERHENTI.... :)

  *sedap lagu ni...

 5. Blogger Muhammad Says:

  uncle ajami - ya , jangan ada jemu utk terus bercerita.

  Ayu - cahaya matahari tak kenal rupa dan jiwa. kemana ianya hanya tumpah ??

  nae - menarilah ..mari menari dalam tarian kata ini.

  alhariez - magic hanya perlukan sedikit kata. sebab yang sedikit itulah .yang biasanya merubah banyak .

  yeap..lagu ini mmg my fav :)

 6. Blogger edzlin007 Says:

  Al-Fatihah. berharap ada sambungan legasinya

 7. Blogger Muhammad Says:

  edlin - yeap , harap legasi itu akan terus mengalir.