<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Kenapa kawan saya tak ramai ??

Aku benci perasaan itu
Perasaan apa ??

Perasaan bila sesuatu majlis berakhir. Dan kita kene ucapkan selamat malam pada kawan-kawan. Aku sayang kawan-kawan aku. ( Walau diorang selalu cakap " Kami tak sayang... kamu En Megat " ).Kenapa perasaan itu hadir menerjah ??. Mudah saja jawapnya. Kerna aku , ada kawan-kawan yang amat hebat sekali. Mereka menerima aku, kerana bukan siapalah aku. Tapi kenapalah aku. Aku sudah lalui jalan yang amat panjang. Jadi aku sudah kenal rupa, dan istilah yang tepat bagi sebuah persahabatan. Mana kawan waktu susah. Mana teman waktu senang. Aku tak peduli , jika sahabat-sahabat itu:- tak muncul saat aku ditimpa celaka. Tapi aku amat tahu , siapa antara kalian. Yang akan menaip sms bertanya khabar. Walau Saat itu , aku hanya demam dan batuk sekali.

Aku ada ramai kenalan. Hampir beratus-ratus.Tapi cuma sedikit, yang layak dijeritkan sebagai kawan. Mereka inilah yang buat matahari aku bersinar panas. Dan sentiasa mengingatkan aku , Yang aku tercipta untuk .....


Berkawan

“Kenapa kawan saya tak ramai ??”

 1. Blogger Abir Abhar Says:

  wow..
  so sweet ar megat..
  sangat jujur kata-kata kamu..
  thanks for being my superb fren too..

 2. Blogger jejaka anggun Says:

  kalo rasa syahdu terkenangkan kawan (friend) atau kenalan (acquiantance), nyanyilah lagu KAWAN dendangan ruhil amani husin!!!!!

 3. Blogger muhd naem Says:

  lagi...gambar kamu bercerita en. megat.

  [n i shown it to my classmates too,they said so]

 4. Blogger Muhammad Says:

  abir - owh , me just tulis apa me rasa. selain dari itu. Memang tak perlu.

  Shaz - motif ??? lagu tu tahun bila punya ?? Err...new version tak da ??

  Naem - Errr...jangan buat my post jadi rujukan pula...hohohoho

 5. Anonymous Anonymous Says:

  hanya pendapat:kawan sebenarnya ramai dekeliling kita cuma sahabat sukar di cari ganti....

  sahabat yang dcari adalah sahabat yang setia disisi (didunia dan diakhirat)

 6. Blogger Mr NAEmnzr Says:

  huhu...bukan bahan rujukan,sekadar berkongsi/promo to my frens,1 of my fav blog!