<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Biarkan Aku................

Tiada apa yang lagi menyakitkan
Bila Kita Bersuara - Tiada Peduli


Bila kita mahukan - Dikata meminta-minta
Bila Kita berlaku adi -Dicela memilih kasih

Bila kita menjawab - Dikata memutar alasan
Bila kita berDiam sunyi -Di kata bermasalah

Bila kita bersedih-Di suruhlah gembira
Bila kita baik - Di bisikan berniat bagai.

Bila kita bersama-Biarkan sahaja akuAda 1001 alasan dan jawapan . Bercampur baur tanpa sempadan yang jelas lagi terang. Aku makin lemah dalam mengharungi mereka-mereka ini. Yang berwajah nabi dalam pandangan mata. Tapi hati mereka yang bernafas ...tiada lah aku fahami apa yg disarangkan. Jadi hari ini....aku jadi rajuk . Aku biarkan bayang jadi kompas . Bawalah aku kemana saja. Jadi hari ini....aku jadi roh . Aku bisukan diri . Penat sudah aku berkhutbah dalam melayani dan memenangi hati semua mereka ini.

“Biarkan Aku................”

 1. Blogger alhariesz Says:

  semua yg di sini MENDENGARKAN kamoo...kami menghargai kamu apa adanya...dunia kamu belum kiamat, meski mereka tiada...

  biarkan mereka dengan hingar bingar, hiruk pikuk mereka....yg pasti, kami fahami kamu dan kita sama-sama berkongsi...mendengarkan kamu, meskipun kamu diam...

  kerana hanya jauhari yang mengenal manikam...

 2. Blogger jejaka anggun Says:

  oke. aku biarkan.

 3. Blogger Abir Abhar Says:

  nape ni abg megat?
  adoi..
  mendalam makna dia tau!

 4. Blogger big boss Says:

  di manakah mereka dan siapakah mereka

 5. Blogger Richeal Phil @ Ritz ^-^ Says:

  biarkan?? jiwang giler! sabo jeh , lumrah alam kan!

 6. Blogger Muhammad Says:

  :)

  ada mata lihat
  ada mulut dian
  ada hati fikirlah...


  terima kasih kepada yang mendegar

  :)