<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Beritahulah aku - Namanya

" Tercanting cantik di langit - Siapa kata , dunia ini hambar ?? "


Minggu lepas , amat banyak sekali bunga-bunga merah ini.Gugur jatuh ke atas kepala.Bunganya bewarna merah keputih-putihan.Dekat di pusatnya ialah adunan warna kuning kekayaan. Indah bila pohon yang tidak berdaun itu , di mahkotakan dengan bunga merah itu.Tetapi , aku bingung amat . Kerna aku tak tahu apa namanya. Aku malu , ketika aku cuba mengetahui rahsia-NYa.Tapi nama bunga di depan mata ini , sepatah sehuruf pun aku tak kenal. Dulu , rasa-rasanya ... aku pernah bersama ibu mengutip bunganya yg luruh ke tanah. Namun setelah berbelas tahun , aku sudah lupa. Aku lupa masa-masa itu. Aku sudah lupakan nama bunga ini.

Seminggu berlalu,pokok nya yg rendang mula jadi bogel.Terlalu cepat sekali,bunga cantik itu menjadi mahkota hiasan. Tiada lagi keindahan itu.Tiada lagi bunga yang gugur diatas kepala. Maaf , jika ada sesiapa yang pintar. Minta bisikan pada aku , apa nama bunga ini. Aku cuma mahu tahu...

“Beritahulah aku - Namanya”

 1. Blogger Farazila Says:

  incik megat...itu bukan bunga sakura ker???

 2. Blogger ☺[ai][sUmi]☺Chan Says:

  nice picture..
  tenang je nmpak..

 3. Anonymous haf Says:

  hye megat,

  i think its called pink tecoma..im not sure but its look like it.. ^_^
  kalau bahasa kita bunga loceng kot...hehe..x sure plak..

  tp cantik kan bunga tue...

  take care..

 4. Blogger Muhammad Says:

  fara - if ini sakura...dah lama dah me tulis sakura.
  :P

  Aisumi - yeap..tenang , walau kat bawha pokok tu dah macam neraka. Budak2 berlari main bola , kejar2 dan gaduh sama sendiri.

  Haf - :) tq haf , now me dah tahu.