<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Aku suka Bangunan ini


Muzium Kesenian Islam , Bandar Hilir Melaka

“Aku suka Bangunan ini”

 1. Blogger Abir Abhar Says:

  sempat lg update byk2

 2. Anonymous AiLing Says:

  thank you for the hindi song title!! I kind of like yr blog .. tak perlu celoteh .. picture says a thousand words!!

 3. Blogger Qaisy Jaslenda Says:

  I've been to PD quite a few times before, but never seen this building.

  kat mane nih bro?

 4. Blogger edzlin007 Says:

  will wait. dah lama tak ke melaka. rindu suasananya

 5. Blogger Muhammad Says:

  Abir - yeah , sebab nak cuti panjang dah nieh .

  Ailing - Hohohohoh , me celoteh kat real life jerk. Kui kui kuii.

  Qaisy - Bangunan ini di Bandar Hilir melaka. Ianya adalah Muzium Kesenian islam Melaka.

  Edzlin - yeah , u patut pergi..now kan cuti sekolah .

 6. Blogger missVelvet_xerwa Says:

  hurmmm nice artworks...

  tp npe skang jrg lukis ea...

 7. Blogger alhariesz Says:

  awesomely snapped megat.... :)

 8. Blogger Muhammad Says:

  Valvet - sebab saya amat bussy lah. Huhuhuhuhuhuh.

  Alhariez - Terima Kasih :)

 9. Blogger ~NoRiSh~ Says:

  Melaka sememangnya bandaraya bersejarah yang menarik.. pelbagai tempat boleh kita kunjungi...
  p/s: thanks bro, di atas paparan gambar2 yang menarik..

  **bangunan Muzium Kesenian Islam Melaka ini, senibinanya mengagumkan, suasananya sepi tetapi indah yang mendamaikan, pelbagai ilmu yang dipaparkan tetapi sayang tidak ramai pengunjung yang ingin masuk ke sana...

 10. Blogger Muhammad Says:

  Norish - Me suka bangunan ini , kerana ilusinya. Dari luar nampak macam 4-5 tingkat. Tapi bila masuk. Bangunan ini , cuma 2 tingkat sahaja.

  :)