<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Aku Pelukis & KOSMO

"Terima Kasih yang tidak terhingga kepada semua yang buat, mimpi saya jadi kenyataan "


Tutorial Megat Eusofe Oleh YEO LI SHIANl s.yeo@kosmo.com.my.
Untuk baca cerita , sila Klik di sini - > TUTORIAL MEGAT EUSOFE

“Aku Pelukis & KOSMO”

 1. Blogger anaaiman Says:

  wah...tau x megat, ana beli masa artikal ni kua!!! x sangka, terus jd followers hga skrg..

 2. Blogger Nad. Says:

  bangga sungguh :D
  sila sila laa ke blog saya ye :D
  ahahhahah

 3. Blogger alhariesz Says:

  kebetulan bace Kosmo tu kat kedai makan...terus surf net balik lunch...

  dan tak sia2 mem-follow...

  banyak menginspirasikan saya dalam membuat pilihan, esp. kerjaya and daily life...hehe...tegkiu bro...

  saya baru bukak blog baru....saya link megat bleh?

  - Kopiraiter Senget @ alhariesz -

 4. Blogger SH Says:

  nice blog luv it :)

 5. Blogger jejaka anggun Says:

  makin ramai peminat dah cik me. tahniah!!

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  ana - thanks , sebab baca kosmo. me hari beli. singgit jerk kan.

  :)

  nad - saya selalu masuk , but tak drop komen. sebab me tahu mana nak cari u ..huhuhu

  putri - salam terima kasih dari me utk awak.

  shaz - peminat ?? bukanlah..kawan-kawan baru sebenarnya

 7. Blogger | Rosliyana Bte Ali @ Abidin™ | Says:

  bestnye dpt masuk kosmo.
  i pun bace gak kosmo artew.
  tew trus link u tewh..;)
  tahniah!

 8. Blogger MORIBAYU Says:

  holla liyana
  terima kasih ya , sebab link kan me
  :P