<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sakit Hati - Siapa yang nak tahu ??

Aku bukan pahlawan 

Panglima perang pun ; bukan aku.
Aku cuma pedagang yang , membawa kemaafan.
Dan Pendamaian itu ; aku kabulkan dengan DIAM.
Ingat , Jangan cepat terasa hebat
Kerana raja pada raja pun jatuh - Jika tak disambut.

“Sakit Hati - Siapa yang nak tahu ??”

 1. Blogger alhariesz Says:

  whoa...'deep' abes...

  bleh saya buat poster, to show how suck my day is....

  kata org, "senjata perajurit itu tenaga dan bilah pedang, senjata seniman itu kiasan dan gambaran...."

  (sebenarnya itu kata-kata saya...hoho)

 2. Blogger Reez Says:

  Ala2 tentera sparta plak ...apa yang di sakitkan tu yekkk >.<

 3. Blogger my name is KARL Says:

  ni lah

  poster film terbaru

  "menjerit lagi"

  hehe

  byk2 pohon doa pdNYA, InsyaAllah tenang

 4. Blogger Muhammad Says:

  hohoohoh ya kata-kata kamu itu pun benar.
  :)

 5. Blogger anaaiman Says:

  ha...ni yg malas ni. selalu jek nak wat ana sendu2 huhuhu....

  poster yg mengambarkan perasaan ana semalam!!!

  sakit woo...

 6. Blogger Khairulius Says:

  sabau sabau sabau

 7. Blogger alhariesz Says:

  semalam memang 'hari sakit sedunia'...

  saya jugak...

  sakitnya ditikam belakang....adeeeh...

 8. Blogger Lord Fiqo Says:

  nice words megat.
  i like it. really.

 9. Blogger Muhammad Says:

  baguslah semua orang suka apa yang saya suka.

  jom kita ramai2 lepaskan geram
  :P

  spartannnnnnnnnnnnnnn !!! tonite, we dine at hell !!!!