<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Luna oh LunaPagi semalam,me sedang leka minum secangkir nescafe.
Hingga ke hirupan terakhir,me tak pernah perasan.
Terus ke sinki dapur, mahu saja terus membasuh cangkir itu. 
Tapi tiba-tiba,tangan ini berhenti pula.Lama aku diam perhati.
Kerana mata melihat leka,kepada sisa warna nescafe yang membekas.
Elok sahaja,ia mencorak  pada warna putih cangkir.
Indah bukan. Bulan sabit di dalam gemgaman.

“Luna oh Luna”

 1. Blogger Nad. Says:

  lawanyaaaaa gambar x)

 2. Blogger Qarl Says:

  megat..

  luna tu orang kah?
  luna tu pelangi kah?
  luna tu imaginasi kah?

  persoalan demi persoalan

  hehe

 3. Blogger Enche' Adykasyah Says:

  Rufus Wainwright...

 4. Blogger jejaka anggun Says:

  luna tuh bulan...
  x pun luna maya.
  dah tgk jakarta undercover?

 5. Blogger bulan. Says:

  kadang2 benda biasa yg kita selalu nmpk mmg cantek,cuma tak perasan.
  saya suka ini.saya link kamu ya?

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  nad -sisa kopi mana pernah lawa ??

  karl - luna itu kamu :)

  enche ady - kamu pun minat rufus ?? owh me minat gila sama dia...

  shaz - hohoho , luna maya dikatanya. me dah lama tak tgk filem dari indonesia hohoho. sibuklah

  bulan - lihat , bulan sudah turun .
  terima kasih sebab sudi singgah.
  suka ?? me pun..sebab suka me jumpa bulan itu.
  :)