<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Erti Sebenar ...

"Ada 2 bahasa yang difahami semua makhluk - Kasih Sayang & Tangisan
~
Lama aku  merenung lukisan ini. Aku lupa apa judulnya. Yang aku tahu , lukisan ini diam saja di balai Galeri Negeri Melaka. Otak aku berpusing berfikir [ tetapi tidaklah sampai pening ]. Kali pertama aku melintasi lukisan ini. Hati aku terus tertarik. Lama aku berdiri melihat , merenung-renung dan menilik-nilik. Aku tak tahu kenapa. Tapi aku benar-benar terasa sayu bila melihat lukisan ini. Kerana terasa ada kasih sayang yg terpamer.

Siapa perempuan dewasa itu ?? Mungkin seorang Ibu , atau seorang Nenek. Mungkin juga seorang makcik jiran. Atau insan yang langsung tidak dikenali oleh budak kecil disebelahnya. Namun cara wanita itu menyandarkan belakang nya kepada budak kecil itu , penuh perlindungan. Seolah memberi budak itu tempat untuk bersandar dan bermanja. Dengan warna baju yang sama..pasti ada "satu ikatan" yang menyamakan mereka. Sama-sama berlindung di bawah bayang pokok dari panas. Duduk diatas hamparan batu yang dekat. Mereka berdua " amat hidup untuk, bergantung di bawah satu perlindungan "


Wanita itu memandang 1001 erti. Budak itu hanya diam saja. Apa sajalah maknanya

“Erti Sebenar ...”

 1. Blogger Qarl Says:

  megat..

  luv it..

  classy sgt!

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  luv ?
  sama apa ya ?? karl

 3. Blogger Qarl Says:

  megat..

  errrr...

  luv sama u.. hahahaha...

  sah2 la sama ur masterpiece.

  by looking at d pic, i guess ni cam zmn2 80's la.. kt kg2 nelayan.. hehe dats my POV la..

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  master piece ?? no lah
  :)
  hehehehe

  yeah...lukisan yg terpamer di balai seni melaka nie..mmg penuh pelbagai makna..just berhenti sebentat dan hayati :)