<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Aku kena Tipu !!!

Aku lihat awan
Yang putih dalam hitam
Kelihatan bagai datang sudah bulan
ketika matahari sudah jauh pergi


Dulu aku percaya..ada malam dan siang , ada pagi dan petang..begitu juga subuh dan senja. Tapi , semalam ketika aku sedang termenung melihat langit. Ketika jam sudah menunjukan hampir 7.oo petang. Aku nampak ada awan yang begitu putih. Jauh , sayup paling tinggi antara yang lain. Ketika waktu di sini hampir malam gelap. Awan itu masih putih, seolah masa tidak memakannya untuk bertukar rupa dan warna.

Aku akhirnya sedar... tiada malam atau siang , tiada pagi atau petang..begitu juga tiada subuh dan senja. Matahari tak pernah tengelam. Bulan juga tak pernah terbit.....
Cuma bumi ini yang berputar dan mewujudkan tipu daya ini. Hakikat ?? masa tidak pernah wujud...Yang kekal ?? manusia yang mengadu domba kehidupan sehingga lalai.

p/s : Aku dah rombak blog nie. Ada post-post yang aku sudah kemas-kinikan. Dan ada pic-pic baru yang aku dah load. Jadi jangan bosan untuk ke Arkib untuk baca post yang sudah lepas.

“Aku kena Tipu !!!”

 1. Blogger Unknown Says:

  Love your pictures. are you a full time artist? any gallery to view your production?

  I am a blogger too....www.jumbowing.blogspot.com

 2. Blogger leeza Says:

  ske tgk2 gmbr kt blog ni..dan kshnye..awk dn anak buah awk sama comel..sy masih bru lg dlm blog ni..jdik ske jln2..

 3. Blogger MORIBAYU Says:

  tq misz tammy
  :P