<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Aku rasa Otak Aku ada 3 ketul !!!

Hari ini , aku cabar diri . Maksud aku , just nak test sejauh mana otak aku mampu berfungsi dengan baik. Sebab selalu hang dan blur jerk selalu. Aku biasa melukis dengan tangan kiri. Dan mewarna dengan tangan kanan. Tapi kali ini aku cuma melakar dan meconteng. Jadi aku beri masa selama 2 jam untuk aku melukis sebanyak mana yang boleh . Selepas hampir 2 jam. Inilah hasilnya. Apa pendapat korang ?? Adakah aku kreatif ?? Sifat pelbagai ?? atau hanya mampu melakar kosong ??


Lakaran iii - Gajet ?? aku suka tranformer
Lakaran ii - Siapa mahu pisang ?? Gorila itu mmg sexy
Lakaran pertama yang aku siapkan. Aku cuma teringat JFK
Aku x-pernah rasa aku berbakat .. aku hanya manusia cacat otak yang berlagak pintar.

“Aku rasa Otak Aku ada 3 ketul !!!”

 1. Blogger Nael Birai Says:

  ayooo...
  u sgt talented la Euan...

 2. Blogger Ajami Hashim Says:

  kau melakar dengan sangat kreatif walaupun nampak kosong! muahhhh!

 3. Blogger Nunu Says:

  beauty with brain. nicey!

 4. Blogger Enche' Adykasyah Says:

  Not only 3 pcs.. I think you have more than that la.. Anyway, all those ideas came from The One.. Don't forget Him and you'll be OK!

 5. Anonymous Anonymous Says:

  oh nice la i like it. cool stuff..

  good job..

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  :P

  gue cuma mahu lihat kehebatan diri