<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Yang Ku lihat dari Jendela

Awan Berarak lalu.
Ku lihat dari jendela.

Aku yg duduk bersandar meja..Melihat penuh minat..ada taksub.
Cantik juga adanya..Putih seperti Bunga kapas~Yang hanyut di jernih sungai.
Berarak lalu..Seperti meraya rombongan yg meriah.

Aku merasa panas petang.Membakar wajah suram..Aku cuma senyum.
Utk riang...Awan berarak lalu.
Membawa khabar -Membawa cerita-Membawa alamat..

Ada byk juga yg aku lihat..
Aku fikir..Aku tenung..Aku renung
Jauh...

Jauh terbang aku melayang.
Hingga sempadan langit aku tiba..Melayan damai .

Awan berarak lalu..Jadi penghibur
Untuk Insan seorang~Aku hanya lihat..dan melihat.
Pergi awan pergi..Jauh jalan-jalan.
Sampaikan khabar itu..Pada kasih yg hilang.

Aku hanya seorang..Tiada seperti awan..Yang berjalan serombongan.
Aku cemburu juga..Awan tetap berarak lalu.
Pergilah..Pergilah..Jalan jauh jalan

“Yang Ku lihat dari Jendela”

 1. Blogger Cik Remyza Says:

  jgn risau....

  awan berarak... bila di tiup angin..

  awan akan kembali pada tmpt dia berada bila angin tiup dia ke tempat yang sama..

  tapi.. ingat...

  dia akan pulang juga cuma masa yang menentukan...

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  ermmm..yeap
  u're right remy
  sure....akan ada di tempat yg sepatutnya
  cuma..harap me pun akan ada di situ juga
  :)