<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

{ }

7.7.11 by MORIBAYU

Because we don't know when we will die,we get to think of life as an inexhaustible well,yet everything happens only a certain number of times,and a very small number,really.How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood,some afternoon that's so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it ?. Perhaps four or five times more,perhaps not even that.How many more times will you watch the full moon rise?.Perhaps twenty. And yet it all seems limitless
~The Sheltering Sky

Islam

6.7.11 by MORIBAYU

Islam~mengajar aku,satu perkara :
Yang 'Bakat' itu,adalah satu hadiah dari-Nya.
Dan aku ??;Hanyalah si pembuka pembalut....
~Untuk kalian.

Status Facebook

4.7.11 by MORIBAYU

Celakalah Mereka-mereka, yang mendahulukan Kuih Raya~Sebelum,bulan puasa.

Ambiga adalah bukti~Komuniti India mampu berjaya dan memimpin.Dan juga,bukti~Perempuan melayu masih leka di Hangku Jaya.Mencari kain langsir utk raya nanti.

Rakyat Malaysia mempunyai Simptom 'Memori 3 saat'.Mereka tak ingat,apa yg berlaku..tapi,mahu melihat kesannya di masa hadapan.

Bahang kepada kamu~Adalah bayu kepada aku.

Orang jadi gila kerana Agama dan Politik~Tapi yg benar...manusia tetap akan gila,walaupun tanpa apa-apa sebab.

Dari debu kami bina manusia~Dan manusia runtuhkan bangsanya menjadi debu.

Asal gov nak hentikan perhimpunan 'Bersih" ??.Ambiga cuma nak buat flash~mob jerklah !!.*Tara dum tara dummm dum dammm jaiii ho !!!!.

Apa yang ambiga buat,adalah betul.Dan apa yg kerajaan buat pun..suatu yang betul~Cuma kita saja,yang akan tetap 'Silap'.Di dalam membuat penilaian.

Jika mahu buat sesuatu utk Negara~Pastikan benda itu kekal di dalam arkib,ataupun tertulis di buku sejarah form 5.Jika tidak,lupakanlah saja.

Kenapa tiada Iklan DIGI di talibesen ??.Maskot 'DIGI Yellow Men',dah kena tahan ke Bukit Aman kah ??.

Kita tak perlu bakar kebencian~untuk membuktikan Keamanan itu wujud.

Malaysia ini terlalu kecil~utk di bahagikan.Jika kita masih teruskan sikap perpecahan ini.Percayalah,satu hari nanti....'tiada satu hari nanti pun'~utk kita.

Dari berarak tak buat apa-apa.Apa kata,bawak penyapu dan plastik sampah sekali.Area petaling street dan Stadium Bukit Jalil,sangat..sangatttttttttt kotor ya.Itu 'BERSIH' yang kita mahu.Sayang,tiada siapa lagi..yang mahu berarak utk menentang Zionis di Israel.Maaf saudara ku di palestin.Kami di malaysia..ada banyakkk lagi isu penting.Selain dari memikirkan ttg kalian.

The Tree of Life

by MORIBAYU

Help each other. 
Love everyone. 
Every leaf. 
Every ray of light. 
Forgive. 

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.